SGF

Szczecińska Grupa Finansowa

ubezpieczenia firm

Każdy odpowiedzialny przedsiębiorca wie jak ważne jest ubezpieczenie własnej działalności.

Przygotujemy ofertę ubezpieczenia firmy dopasowaną do Państwa potrzeb zarówno dla Przedsiębiorców, którzy chcą kompleksowo ubezpieczyć swoją działalność od wszystkich możliwych ryzyk, ale również dla takich, którzy chcą się ubezpieczyć od wybranego ryzyka.Zakres ubezpieczenia:

- Ubezpieczenia małych i średnich przedsiębiorstw - Ubezpieczenia mienia od zdarzeń losowych

- Ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku

- Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

- Ubezpieczenia szyb i przedmiotów szklanych - Ubezpieczenia OC działalności

- OC przewoźników w transporcie krajowym i międzynarodowym

- Ubezpieczenia flotowe

- Ubezpieczenia grupowe dla pracowników

- Gwarancje finansowe dot. należytego wykonania oraz usunięcia wad i usterek

- Ubezpieczenia działalności pod kontrakty i przetargi