SGF

Szczecińska Grupa Finansowa

ubezpieczenia mieszkań, domów, domków letniskowych

Są to ubezpieczenia dobrowolne, które stanowią podstawową ochronę Państwa majątku.

Często niestety mają miejsce zalania, powodzie, pożary czy kradzieże, a tego typu ochrona pozwoli Państwu uzyskać odszkodowanie za utracony majątek.

Ubezpieczenia mieszkań i domów są niejednokrotnie wymagane przez bank, jako zabezpieczenie kredytu tzw. cesja.
Oferujemy:

- Ubezpieczenia domów

- Ubezpieczenia mieszkań

- Ubezpieczenia domków letniskowych

- Ubezpieczenia mienia w budowie

- Ubezpieczenia nagrobków


Zakres ubezpieczenia:

- Ubezpieczenia od zdarzeń losowych

- Ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem

- Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

- Pomoc Assistance

– Nagła pomoc specjalistów np. hydraulika, ślusarza, szklarza, naprawa sprzętów AGD, RTV, PC.