SGF

Szczecińska Grupa Finansowa

ubezpieczenia rolne

Oferujemy ubezpieczenia rolne obowiązkowe i dobrowolne. Zawarcie ubezpieczenia obowiązkowego powstaje w dniu zakupu gospodarstwa rolnego, co oznacza, że nowo zakupione gospodarstwo powinno być natychmiast ubezpieczone. Wyjątkiem jest zakup gospodarstwa rolnego, które było ubezpieczone przez poprzedniego właściciela. Wówczas wszystkie prawa i obowiązki przechodzą na aktualnego właściciela gospodarstwa.Zakres ubezpieczenia:

- OC rolnika

- Ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych

- Ubezpieczenia maszyn

- Ubezpieczenia zwierząt od padnięcia i uboju