SGF

Szczecińska Grupa Finansowa

indywidualne ubezpieczenia na życie

Posiadamy w swojej ofercie indywidualne ubezpieczenia na życie, do których można przystąpić do 67 roku życia włącznie. Sumy ubezpieczeń indywidualnych są ściśle uzależnione od wieku osoby przystępującej oraz od okresu trwania polisy. Wysokość sumy ubezpieczenia może opiewać nawet na kilka milionów złotych.


Indywidualne ubezpieczenia na życie gwarantują wysoką ochronę ubezpieczonemu oraz jego bliskim w wyniku: zgonu naturalnego, wypadkowego, komunikacyjnego, wypłatę świadczeń z tytułu poniesionego uszczerbku na zdrowiu, poważnego zachorowania oraz pobytów szpitalnych.

Do indywidualnych ubezpieczeń na życie mogą przystępować również osoby, które zawodowo posługują się bronią oraz te, które amatorsko i zawodowo uprawiają sporty wysokiego ryzyka. Dla takich Klientów przedstawiamy zawsze indywidualne oferty ubezpieczenia na życie.